Filco键盘
                          关注我们

关于斐尔可 / FILCO(斐尔可)
FILCO斐尔可二十周年:1992-2012
FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 1 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 2 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 3 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 4 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 5 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 6 0f 92 thumb
FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 7 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 8 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 9 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 10 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 11 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 12 0f 92 thumb
FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 13 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 14 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 15 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 16 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 17 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 18 0f 92 thumb
FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 19 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 20 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 21 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 22 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 23 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 24 0f 92 thumb
FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 25 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 26 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 27 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 28 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 29 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 30 0f 92 thumb
FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 31 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 32 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 33 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 34 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 35 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 36 0f 92 thumb
FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 37 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 38 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 39 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 40 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 41 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 42 0f 92 thumb
FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 43 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 44 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 45 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 46 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 47 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 48 0f 92 thumb
FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 49 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 50 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 51 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 52 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 53 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 54 0f 92 thumb
FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 55 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 56 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 57 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 58 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 59 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 60 0f 92 thumb
FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 61 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 62 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 63 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 64 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 65 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 66 0f 92 thumb
FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 67 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 68 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 69 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 70 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 71 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 72 0f 92 thumb
FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 73 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 74 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 75 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 76 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 77 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 78 0f 92 thumb
FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 79 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 80 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 81 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 82 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 83 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 84 0f 92 thumb
FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 85 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 86 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 87 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 88 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 89 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 90 0f 92 thumb
FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 91 0f 92 thumb FILCO斐尔可二十周年:1992-2012 image 92 0f 92 thumb
创始于 1982年7月17日
近三十年来着力于通信设备及计算机周边设备的研发和生产
旗下两大注册品牌:FILCO和PtoGo
FILCO系列产品特性
【最新无线蓝牙技术V2.0+EDR】
蓝牙增强速率的英文缩写,其特色是大大提高了蓝牙技术的数据传输速率,达到了2.1Mbps ,是目前蓝牙技术的三倍。因此除了可获得更稳定的音频流传送的更低的耗电量之外,还可充分利用带宽优势同时连接多个蓝牙设备。EDR技术应用于机械键盘上的好处是:较好的延长了电池的使用时间。
【Cherry MX 黄金开关】
来自德国原厂的cherry MX开关,让您享受较好的品质。
【增强型底盘】
增强型底盘,防止敲击时键盘变形而影响手感。
【台阶型键型设计】
台阶型键型设计,减轻长时间电脑操作时的手腕疲劳,轻松呵护,有效防止电脑引起的腕关节综合症。
【增加防滑垫】
键盘脚撑增加防滑垫,为您稳定的键盘操作保驾护航。
【“特殊涂层”键帽处理技术 】
有效防止键帽和键体的刮伤,让您的圣手经久如新。 * 偶尔, 您会看到键帽和键体的“特殊涂层”上会留下您的指纹(对于黑色键盘尤其明显。)用软布轻轻擦拭即可光亮如新。
HOME | 产品信息 | 客户服务 | 产品新闻 | 经销商 | 联系我们TOP